1. Pomiary i normowanie czasów podstawowych technikami:

  • chronometrażu (m.in. REFA),
  • analiz ruchów elementarnych (MTM – Methods Time Measurement),
  • wspierającymi: nagrania wideo, szacowanie i porównywanie, zapis własny.

2. Pomiary czasów uzupełniających techniką obserwacji migawkowej, oraz w razie konieczności dodatkowo pomiarami wydatku energetycznego i analizami ryzyka ergonomicznego.

3. Budowanie struktur norm czasowych dla potrzeb planowania zasobów przedsiębiorstwa i systemów MRP/ERP. 4. Tworzenie kalkulatorów czasów, usprawniających i przyspieszających proces obliczania norm czasowych. Kalkulatory są odpowiednio sformatowanymi arkuszami kalkulacyjnymi, które pobierają za pomocą formuł wartości z wcześniej przygotowanych tabel, katalogów normatywów i przeliczają je, uwzględniając wpisane zmienne wpływające na czas. Narzędzie to jest szczególnie przydatne w produkcji o bardzo dużej ilości pozycji indeksowych i dużej czasochłonności wykonywania operacji (produkcja jednostkowa, mało powtarzalna).

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty