Budowanie zespołów projektowych

Budowanie dla potrzeb przedsiębiorstwa zespołów projektowych, składających się ze specjalistów wybieranych spośród pracowników Zlecającego jak i ze specjalistów zewnętrznych. Przy tworzeniu zespołów projektowych kładziony jest duży nacisk na umiejętność zastosowania odpowiednich narzędzi jak i na indywidualne cechy osobowościowe poszczególnych członków, które są niezbędne do realizacji stawianych przed nimi zadań.

Wybór odpowiednich osób ma ogromne znaczenie ze względu na ich realny wpływ na powodzenie i dynamikę realizacji działań usprawniających.

W ramach budowania działów odpowiedzialnych za usprawnienia, tworzony jest zakres odpowiedzialności i kompetencji, niezbędnych do ingerowania w wybrane piony przedsiębiorstwa. Definiowane są główne cele, dynamika realizacji, sposób monitorowania i rozliczania przez przełożonych. Budując od podstaw działy zajmujące się usprawnianiem, poziom ich zaszeregowania w strukturze przedsiębiorstwa dostosowywany jest do wcześniej zdefiniowanego zakresu działań i poziomu odpowiedzialności.

W niektórych przypadkach dział taki jest podległy bezpośrednio zarządowi (zalecane), a w innych przypadkach w miarę potrzeby pod dyrektorów pionów produkcyjnych lub odpowiedzialnych za rozwój.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty