Kwalifikowanie pracy pod kątem poziomu trudności, skali obciążenia, odpowiedzialności, wymaganej kreatywności i niezbędnych kwalifikacji, potrzebnych do wykonania pracy. Czynniki te uwzględniane są jako główne wyznaczniki w polityce personalnej i płacowej, co przekłada się na stworzenie obiektywnego i motywującego systemu wynagradzania.

Weryfikacja i ew. modyfikacja ukierunkowana na stworzenie motywacyjnego systemu wynagrodzeń, uwzględniającego główne czynniki wpływające na wysokość poszczególnych składników wynagrodzeń - stałych (umiejętności, kwalifikacje, uciążliwość, trudność wykonywanej pracy i odpowiedzialność) i zmiennych (produktywność, wydajność, jakość, poziom realizacji celów).

Zwartościowanie pracy stanowisk poszczególnych działów i stworzenie matrycy grup płacowych, połączonych z rodzajami wykonywanych prac, umiejętnościami i kwalifikacjami pracowników.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty