Na podstawie pomiarów, dokonywanych technikami podanymi w kolejnym punkcie, przeprowadzane są kalkulacje zapotrzebowania na personel w odniesieniu do wielkości produkcji lub częstotliwości wykonywanych zadań.

W przypadku dużej zmienności wielkości produkcji lub dużej zmienności wytwarzanych produktów tworzone są kalkulatory, na podstawie których w uproszczony sposób (wypełnianie arkusza zmiennymi wielkościami) obliczane jest z dużą dokładnością zmienne zapotrzebowanie na personel.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty