Szczegóły dotyczące oferty outplacement'u znajdują się tutaj.

Outplacement jest to tzw. monitorowane zmiana pracy , polega na uczestnictwie w programie, który ma na celu udzielenie wsparcia zwalnianym pracownikom. Zwolnienie może być z inicjatywy pracownika lub pracodawcy. Głównym celem usług jest znalezienie nowego zatrudnienia. Analizując dotychczasową ścieżkę zawodową pracownika, planuje się kroki dążące do zmiany stanowiska lub miejsca pracy. Często outplacement jest kompleksowym systemem wsparcia pracodawcy w przeprowadzaniu indywidualnych lub grupowych zwolnień pracowników.

Rozróżniamy różne rodzaje outplacement’u. Między innymi dzielimy outplacement dzielimy na:

 • Korporacyjny – występuje w przypadku, gdy zleceniodawcą jest firma zwalniająca, zamawia i opłaca wtedy kompleksowo usługę outplacementu. Występuje możliwość, aby na wybór doradcy wpływał również głos samego zainteresowanego.
 • Prywatny – dedykowany do osób bezpośrednio na zlecenie prywatne. Usługa jest przygotowywana na zamówienie pod profil zainteresowanego.

W przypadku rozpatrywania liczebności odbiorców usługi outplacementu, możemy wyróżnić następujące rodzaje:

 • Indywidualny – kierowany jest do pojedynczej osoby, działania podejmuje się indywidualnie z zainteresowanym
 • Executive – jest to specjalnie przygotowany program dla szczebli zarządzających.
 • Grupowy – kierowany do danej grupy zawodowej, grupy pracowników, która jest zwalniana z jednej firmy.
 • Mieszany – program jest przeprowadzany poprzez organizację zajęć grupowych oraz indywidualnych spotkań.
 • Grupowy publiczny – organizuje się zajęcia grupowe zewnętrzne dla pracowników z różnych firm o różnych specjalizacjach.

Usługi outplacement mogą być świadczone w różny sposób. Zakresy tych usług możemy podzielić na następujące:

 • Zakres pełny – obejmuje cały pakiet usług, jest to zazwyczaj nielimitowany w czasie i trwa do momentu uzyskania ponownego zatrudnienia przez uczestnika.
 • Zakres ograniczony w czasie – program jest określony przez zamknięty przedział czasowy.
 • Kafeteryjny – zainteresowany otrzymuje zestaw usług do wyboru, następnie wybiera tylko te, z których chce skorzystać.
 • Just-in-time – konsultacje przeprowadzane na zasadzie nagłej potrzeby, w takim przypadku jest to inicjowane przez uczestnika
 • Ze wsparciem administracyjnym – w ofercie oprócz spotkań jako dodatkowa usługa w pakiecie może występować wsparcie administracyjne, obsługa sekretarska lub osobne Biuro.

Wsparcie outplacement może przebiegać w różnych kierunkach i zawierać szereg opcji. Rozpatrując pełne wsparcie, usługa zawiera między innymi takie działania jak ocena umiejętności i predyspozycji, szkolenia mające na celu przekazania sytuacji na rynku pracy i uzupełniające kwalifikacje formalne niezbędne do podjęcia nowej pracy. Usługa również zawiera intensywne poszukiwanie ofert pracy.

Analizując wsparcie pod kątem zmiany lub rozwoju umiejętności uczestnika, głównie nastawia się na zmianę postawy z pasywnej na aktywną. W programie zawarta jest również nauka motywacji do działania, rozwój umiejętności pozostawiając poszukiwanie ofert pracy uczestnikowi.

Outplacement może być ukierunkowany na rynek pracy. Głównym naciskiem usługi jest strategia poszukiwania pracy i rozmowy z pracodawcami.  W przypadku gdy zachodzi potrzeba zupełnej zmiany zawodu stosuje się usługę ukierunkowaną na określanie predyspozycji i motywacji uczestnika oraz wyborze i kształceniu do nowego zawodu.

Usługi mogą być również świadczone osobom zorientowanym na rozwój przedsiębiorczości, polegają one na pracy z uczestnikiem przy założeniu własnej firmy.

Ostatnim kierunkiem świadczenia usług outplacement jest praca z odbiorcą –seniorem, skoncentrowanym na planie przejścia na emeryturę. Jest to program przygotowujący starszych menedżerów do zakończenia aktywności zawodowej.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty