BestHunter.pl – najlepszy Headhunting w Polsce

Sprawdź nowe oferty pracy

Oferta pozyskiwania top managerów i wykwalifikowanych specjalistów

Poniżej przedstawiam ofertę headhuntingu BestHunter.pl Grupy DPG Staworzyński.

Dodatkowo oferta dostępna w wersji PDF: oferta rekrutacji BestHunter.pl

1. Wstęp, doświadczenie, metodyka

Od kilkunastu lat zajmuję się usprawnianiem funkcjonowania i reorganizacją kluczowych obszarów przedsiębiorstw. W tym czasie jako trener, konsultant, inżynier i manager zarządzający ciągle powiększam spektrum praktycznego doświadczenia, czego potwierdzeniem jest skuteczne przeprowadzenie kilkudziesięciu projektów. Więcej informacji dot. mojego doświadczenia oraz referencji znajdą Państwo na:

Referencje

Doświadczenie

Ze względu na konieczność samodzielnego przeprowadzania rekrutacji dla potrzeb realizowanych przeze mnie projektów i zmian wdrażanych w przedsiębiorstwach moich klientów zdobyłem cenną wiedzę na temat tego jak w praktyce skutecznie pozyskiwać wykwalifikowanych fachowców.

Opierając się na swoim interdyscyplinarnym doświadczeniu nie tylko jak "headhunter" ale przede wszystkim jako manager zarządzający, rekrutację przeprowadzam w sposób bardziej precyzyjny, uzyskując znacznie wyższą jakość usługi niż w przypadku klasycznego podejścia HR’owców.

Dodatkowo posiadając doświadczenie jako Prezes Zarządu spółki, pracującej w międzynarodowych koncernach, stawiającej bardzo wysokie wymagania w stosunku do członków zarządu, potrafię bazując na tym doświadczeniu pozyskiwać Top Managerów na stanowiska w Zarządach, Dyrektorów Operacyjnych, jak i szefów głównych pionów przedsiębiorstwa (Produkcja, Jakość, Logistyka, Rozwój i Konstrukcja, Sprzedaż i Marketing).

2. Zakres oferty

W ramach usługi headhuntingu realizuję działania obejmujące:

 • wyszukanie odpowiedniego kandydata na rynku i przeprowadzenie rozmów kwalifikacyjnych
 • ocena i weryfikacja wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności
 • pozyskiwanie informacji istotnych dla przedsiębiorcy (np. opinie z poprzednich miejsc pracy)
 • negocjacje warunków zatrudnienia
 • w razie potrzeby pomoc w zdefiniowaniu profilu idealnego kandydata i weryfikacja zakresu odpowiedzialności danego stanowiska

Stanowiska wchodzące w zakres oferty headhuntingu:

Najwyższy szczebel zarządzający:
Prezes Zarządu, Członek Zarządu, Manager Zarządzający, Dyrektor Operacyjny,

Średni i wyższy szczebel kierowniczy:
Dyrektor, Kierownik obszaru: Produkcja, Jakość, Logistyka, Rozwój i Konstrukcja, Sprzedaż i Marketing, Utrzymanie Ruchu, Procesy Ulepszeń

Specjaliści:
optymalizacja procesów (m.in. Lean Manufacturing), technologia, zakupy, sprzedaż, jakość, spawalnictwo, normowanie czasu pracy

Dodatkowo już po zwerbowaniu na specjalne życzenie klienta:

 • przygotowanie merytoryczne kandydata na pracownika z uwzględnieniem specyfiki przedsiębiorstwa,
 • przeprowadzenie szkoleń w/g wymogów klienta-pracodawcy,
 • dodatkowe wsparcie przyspieszające proces wdrożenia zrekrutowanej osoby w nowe struktury firmy.

3. Lider procesu rekrutacyjnego

Zadaniem Lidera Procesu Rekrutacyjnego (Lider PR) jest pokierowanie projektem rekrutacyjnym dla każdego klienta wg jego indywidualnych oczekiwań, następnie osobista weryfikacja kandydatów w celu wyłonienia osób, które są najbliższe spełniania 100% oczekiwań pracodawcy. Liderem PR jest Paweł Staworzyński, Kierownik Projektów i Trener z kilkunastoletnim doświadczeniem w realizacji działań usprawniających w różnych branżach produkcyjnych i usługowych wykorzystujący metody i narzędzia stosowane z powodzeniem od ponad 60 lat na całym świecie w dużych międzynarodowych koncernach, jak również w mniejszych firmach o zasięgu lokalnym.

4. Koszty

Koszty usługi headhuntingu zależne są od poziomu wynagrodzenia, proponowanego na stanowisko objęte rekrutacją oraz od indywidualnych wymogów. Szczegóły dotyczące warunków ustalane są indywidualnie z każdym klientem po rozpatrzeniu konkretnego przypadku.

5. Gwarancja usługi

Na świadczone usługi udzielana jest gwarancja - standardowo na okres 3 miesięcy od chwili zatrudnienia rekrutowanego kandydata. W indywidualnych przypadkach okres gwarancji może zostać wydłużony. Po zakończeniu procesu rekrutacyjnego jako opcjonalne rozwiązanie może być prowadzony systematyczny monitoring, mający na celu weryfikację nowo zatrudnionej osoby w praktyce, oraz świadczenie wsparcia merytorycznego w zakresie głównych zadań przez nią realizowanych.

6. Konkurencyjność oferty, wysoka jakość i zadowolenie klienta

Poniżej przedstawiamy Państwu kilka argumentów, uzasadniających wysoki stopień konkurencyjności oferty, wysoką jakość usługi, konkurencyjność cenową oraz znacznie szerszy zakres świadczonego wsparcia:

 • 1. Indywidualne potrzeby pracodawcy Ze względu na nieseryjną metodę realizacji ofert podejście do potrzeb jest indywidualne, co pozwala na dokładniejsze doprecyzowanie potrzeb konkretnego klienta.
 • 2. Najwyższa jakość usługi headhuntingu Weryfikacja kandydatów przez Lidera PR z kilkunastoletnim doświadczeniem w zakresie realizacji i zarządzania projektami usprawniającymi funkcjonowanie najważniejszych obszarów przedsiębiorstwa. Lider PR już w procesie rekrutacyjnym sprawdza kandydatów nie tylko pod kątem teoretycznej znajomości wybranych zagadnień ale również weryfikuje ich faktyczne umiejętności i doświadczenie.
 • 3. Krótkie terminy realizacji Ponieważ nasze procesy są maksymalnie zoptymalizowane wg filozofii „szczupłego wytwarzania”, dotyczy to również ciągłego przepływu wzdłuż procesu headhuntingu, w większości przypadków pierwszych wartościowych kandydatów jesteśmy w stanie przedstawić nawet w ciągu kilku dni od złożenia oficjalnego zamówienia usługi.
 • 4. Wsparcie po procesie rekrutacyjnym Headhunting jest jedną z dziedzin, którą się zajmujemy. Pozostałe obszary naszej działalności znacznie wychodzą poza doradztwo personalne. Dzięki świadczonym usługom szkoleniowym i doradztwa przemysłowo-gospodarczego oferujemy naszym klientom również pomoc w formie wsparcia, konsultacji, operacyjnej weryfikacji efektów, osiąganych przez zatrudnionego kandydata.
 • 5. Konkurencyjność cenowa Dzięki „szczupłej” strukturze organizacyjnej oraz najkorzystniejszemu ukształtowaniu procesów koszty stałe naszej firmy zostały maksymalnie zoptymalizowane. W związku z tym nie musimy opłacać z naszych przychodów zbędnej biurokracji, co umożliwia nam przedstawianie ofert znacznie korzystniejszych cenowo niż konkurencja, przy jednoczesnym zachowaniu najwyższej jakości. Ponadto w ramach procesu negocjacji niemal w każdym przypadku jesteśmy w stanie przedstawić korzystniejszą ofertę cenową, dostosowując się do potrzeb i możliwości klienta.

7. Terminy i czas realizacji zlecenia

Terminy realizacji usługi headhuntingu:

 • rozpoczęcie - po 24 godzinach od obustronnego podpisania zlecenia realizacji usługi
 • zakończenie – po ok. 1-3 tygodniach od rozpoczęcia, nie wcześniej jednak niż po przedstawieniu odpowiedniej puli kandydatów.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty