Czasowy wynajem wykwalifikowanych managerów

Jednym z obszarów mojego działania jest wsparcie firm jako Interim Manager, lub też wynajem zespołu Interim Managerów.

Dlaczego skorzystać z usługi Interim Managera?
Odpowiedź z szerszym opisem umieściłem poniżej

Dlaczego skorzystać z mojej osoby jako Interim Managera?
Odpowiedź zamieściłem na podstronie serwisu O MNIE

Interim Manager - dlaczego warto?

Interim Management (Zarządzanie Czasowe) – polega na czasowym wynajęciu jednego lub grupy najwyższej klasy specjalistów w celu wykonania konkretnego zadania, prowadzenia danego projektu lub też w celu zarządzania firmą, bądź jej częścią. Wykorzystanie do tych celów menedżera z bogatym doświadczeniem i niezbędnymi kompetencjami jest realizowane profesjonalnie, wg najwyższych standardów i z ponadprzeciętną wydajnością.

Profesjonalizm, wysokie standardy i posiadanie niezbędnego know-how oraz umiejętność wprowadzania najlepszych rozwiązań (Best Practice) przez Interim Managera pozwala na bardziej efektywne i dynamiczne zrealizowanie powierzonych zadań. Interim Manger posiada te umiejętności na znacznie wyższym poziomie niż Manager z wieloletnim doświadczeniem tylko w jednej firmie. Jest to uzasadnione tym, że zdobywa ogromną wiedzę i doświadczenie w sposób zdecydowanie bardziej dynamiczny. Dodatkowo realizacja projektów, zadań odbywa się w wielu różnych firmach o różnej specyfice, inaczej ukształtowanych procesach, stosowanych narzędziach czy zupełnie innych pracownikach.

W wyniku takiego modelu funkcjonowania Interim Manager samoczynnie realizuje niekończący się proces „benchmarking’u” w całym czasie jego aktywności zawodowej. Benchmarking pozwala Interim Managerowi na pozyskiwanie doświadczenia innych specjalistów z poszczególnych firm, z którymi współpracuje. Proces systematycznych analiz porównawczych w myśl ciągłego procesu ulepszeń pozwala w rzeczywistości weryfikować definicję „najlepszych rozwiązań” dla danego przypadku, który jest w danym momencie analizowany.

Interim Mangement jest najnowszą formą wykorzystywania kompetencji menedżerskich i jest coraz częściej najefektywniejszym narzędziem zarządzania. Kolejną zaletą jest znaczne zminimalizowanie czynników kosztowych, czasu i zasobów potrzebnych do znalezienia odpowiedniego kandydata.

Zatrudniając menedżera na stałe należy przeprowadzić proces rekrutacji, testy i oceny potencjalnych kandydatów. Te etapy zajmują dużo cennego czasu, a trzeba wziąć pod uwagę jeszcze okres negocjacji warunków, zachowanie okresu wypowiedzenia w poprzedniej pracy kandydata i możliwe problemy związane z umową o zakazie konkurencji. To niemal rok!

W przypadku wynajęcia Interim Managera nie ponosi się związanych z umową o pracę kosztów socjalnych, kosztów urlopów i zwolnień. Dodatkowe oszczędności wynikają z braku potrzeby inwestowania w specjalistyczne, drogie szkolenia i kursy. Co więcej, zakończenie kontraktu nie wiąże się ze standardowymi kosztami odejścia pracownika, takimi jak np. odprawa. Reasumując: wynajęcie Interim Managera to znacznie niższe koszty niż posiadanie menedżera na etacie.

Interim Manager to doświadczony w pracy na najwyższych stanowiskach specjalista, realizuje konkretne cele dla właścicieli lub zarządu firmy. Jest niezbędny, gdy firma chce przeprowadzić poważne zmiany oraz gdy potrzebne jest osiągnięcie określonych wyników w krótkim czasie. Najczęściej wewnątrz organizacji brak jest odpowiednich kwalifikacji i eksperckiej wiedzy do szybkiego przeprowadzenia zmian, określenia kierunków rozwoju i opracowania planu działania, a następnie jego realizacji. Warto dodać, że wynajęcie Interim Managera trwale wzbogaca zasoby firmy, dzięki możliwości korzystania z jego wiedzy i doświadczenia przez pozostałych pracowników.

Celem działania Interim Managera jest podniesienie wartości firmy poprzez usprawnienie realizacji procesów biznesowych i eliminację słabości firmy (przeprowadzenie restrukturyzacji, opracowanie i wprowadzenie nowych procedur działań i procesów jakościowych). Interim Manager to strategiczny czynnik odniesienia sukcesu!

W przypadku bardziej rozbudowanych projektów lub gdy potrzebna jest cała kadra zarządzająca (np. działów finansowych, produkcji, marketingu itp.) można wynająć grupę Interim Managerów. Wtedy pasujący do siebie zespół menedżerski stanowi kompendium niezbędnej wiedzy, umiejętności i kompetencji, sprawnie przeprowadza projekt i zarządza podległym zespołem.

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty