Przeciętną rekrutację prowadzoną metodą wyszukiwania bezpośredniego (Direct Search) jesteśmy w stanie zamknąć w okresie do 2 tygodni od otrzymania zlecenia usługi.

Rekrutacje prowadzone na wysoko wyspecjalizowane stanowiska o unikatowych wymaganiach oraz na stanowiska najwyższego szczebla zarządzającego mogą wydłużyć się do kilku miesięcy.

Nasz portal posiadając wiele praktyk i metod rekrutacji sprawdzonych samodzielnie w praktyce, oraz optymalnie ukształtowana procedura rekrutacji jak i szybkość przystąpienia do realizacji powodują, że działamy szybciej i skuteczniej niż konkurencja.

Sprawdź nasze koszty - są bardzo atrakcyjne a jakość usługi jest na najwyższym poziomie!

 

Zostańmy w kontakcie

Na skróty